Eğitimler

Hayatımızı, işimizi nasıl çerçevelersek davranışlarımız ve bakış açılarımız da buna göre şekilleniyor. Ancak günümüz rekabet koşullarında aynı bakış açıları ile başarıya ulaşmamız mümkün olmuyor. Bu nedenden dolayı şirketimiz ve kendimiz için çizdiğimiz çerçeveyi zaman zaman gözden geçirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve yenilikçi bir yapı oluşturmak farklı bakış açılarına sahip olmamızı sağlayacaktır.

Aynı pencereden dışarı bakan iki kişiden biri sokaktaki çamuru, diğeri gökyüzündeki yıldızları görebilir. Seçim bizlere aittir. Aslında hayatımızı, başarımızı, mutluluğumuzu belirleyen bizim kendi davranışlarımız değil midir?

İçinde bulunduğumuz yoğun rekabet ortamında farklı bakış açılarına sahip olma ve verimliliği arttırmada eğitimler etkili rol oynamaktadır. Artık sadece bilgiyi öğrenmek yeterli değil, bilginin nasıl öğretildiği, içeriği ve gerçek hayatta pratiğe dökülmesi hayati önem taşımaktadır. Öğretilen bilginin içeriğinde yaratıcılığı, yenilikçiliği, girişimciliği, liderliği ve olaylara farklı bakış açıları ile de bakabilme becerilerini verebilmeliyiz. Bu sebeple de neyi nasıl öğrettiğimizin değeri tüm dünyada önem kazanmıştır. Sonuç olarak; günümüzde işletmelerin en önemli rekabet unsurlarından birinin sahip oldukları insan kaynağı olduğu çok açıktır. Dolayısıyla işletmelerin, sahip oldukları bu kaynağın doğru eğitim uygulamalarıyla sürekli olarak gelişimini sağlaması, bu işletmeleri, ekonomik amacına ulaşabilen, rekabet edebilen ve başarılı olabilen işletmeler haline dönüştürecektir.

İnsanların aynı olmasının imkansız olduğunu biliyoruz. Doğal olarak firmaların da aynı yapıya sahip olmalarını beklemiyoruz. Buna dayanarak size ve firmanıza özel eğitim programları hazırlıyoruz. Amacımız değişen piyasa koşullarının ihtiyaç gösterdiği eğitim konularını; müşterilerine somut değerler yaratarak, kurumsal ve bireysel gelişim odaklı çözümlerle sunmaktır. Aşağıdaki örnek program başlıkları dışındaki ‘’kurumsal‘’ ve ‘’bireysel’’ gelişim programları hakkında ayrıntılı bilgi, içerik, kurumunuza özel proje detayları için lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Satış ve Pazarlama Eğitim Programları

 • Temel, İleri Düzey Profesyonel Satış Teknikleri
 • Tahsilat Yönetimi
 • Yaratıcı Ol, Duyguları Harekete Geçir
 • Satışta İletişimin Gücü
 • Satış ve Bileşenleri
 • Mağaza Matematiği
 • Elde Tutma Stratejileri
 • Yüz Yüze Satış
 • Stratejik Marka Yönetimi
 • Ürün Yönetimi
 • İlişki Odaklı satış
 • Satışta Kanal Yönetimi ve Geliştirme
 • Satış Ekibi Yönetimi
 • Satış Tahminleme ve Talep Planlama
 • Perakende Mağazacılık
 • Pazarlama İletişimi
 • Stratejik Pazarlama
 • Davranışsal Ekonomi

Yönetim Geliştirme Programları

 • Stratejik Yönetim ve Yönetim Becerileri
 • Sonuç Odaklılık
 • Proje Yönetimi
 • Yönetimde Otorite, Güç ve Etkileme
 • Profesyonel İş Hayatında Bütünsel Bakış
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri
 • Benchmarking-Kıyaslama Programı
 • Stratejik Satınalma Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Ara Kademe Yönetici Gelişim Programı
 • Rekabet ve Rakip Analizleri
 • İşletmelerde Motivasyonun ve Etkileri
 • Çalışan Bağlılığı İçin Farklılaşmak
 • Değişim Yönetimi
 • Maliyet Düşürme ve Verimlilik Yöntemleri
 • Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon
 • Etkin Verimlilikte Liderlik
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Kurumsal İletişim Programı
 • İş Hayatında Profesyonellik

Kişisel Gelişim Eğitim Programları

 • Eğiticinin Eğitimi
 • Stres Yönetimi
 • Örgütsel Motivasyon
 • Müzakere Teknikleri
 • Çatışma Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Etkin İletişim Becerileri
 • İkna Teknikleri
 • Olaylar Ayrı, İnsanlar Ayrı
 • Etkili Sunum Yöntemleri
 • Zamana Hükmetmek
 • Etkinlik Yönetimi
 • Verimli Toplantı Yönetimi
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • Daha İyi Bir Hayat İçin Yaratıcılık
 • Profesyonel Duruş ve İmaj
 • Takım-Biz Olmak
 • Algı Yönetimi
 • Öfke Kontrolü